Arhive oznaka: servis motora za kapiju

Program preventivnog održavanja (PPO)

Opšti cilj je da se uspostavi rutina pravilnog održavanja Vaše kapije ili garažnih vrata i sistema za automatizaciju, dok je pružanje hitne usluge samo po potrebi. Vaša korist od našeg programa preventivnog održavanja je duži i pouzdaniji vek trajanja proizvoda.

Pravilnim i redovnim održavanjem Vaše kapije ili garažnih vrata i automatskog sistema, očekujemo da se smanji obim problema i znatno produži vek trajanja opreme.  To će biti urađeno kroz periodične inspekcije uključujući pravilno podmazivanje i podešavanje. Kao vlasnik imovine, Vi ste svesni troškova ali i potrebe za pouzdanim i sigurnim sistemom za automatizaciju.

Iskustvo je pokazalo da će periodično preventivno održavanje i pažljiv pregled smanjiti  kako vreme zastoja kapije i vrata, tako i troškove popravke opreme,  a ujedno i produžiti životni vek kapije i opreme za automatizaciju. Kapija i automatski sistem treba biti održavana 1 do 2 puta godišnje.  Mi preporučujemo servis svakih 6 meseci za komercijalne korisnike, gde je učestalost korišćenja velika, i svakih 12 meseci za kućnu upotrebu.  Ovaj program će takođe produžiti garanciju tek instaliranog sistema. Svi proizvođači opreme za automatizaciju kojima je kvalitet i dugotrajnost njihovih proizvoda na prvom mestu, insistiraju na redovnom servisu, jer na kapiji ili vratima koja ne funkcionišu savršeno, ni sistem za automatizaciju neće moći da radi bez problema.

DELOVI I OBRAČUN TROŠKOVA

Ovaj program obuhvata normalno održavanje- podešavanje, pomazivanje i dotezanje. To ne uključuje zamenu delova ili njihovu ugradnju. Bićete obavešteni o preporukama u vezi zamene skupih delova. Neophodni i jeftini delovi treba da budu zamenjeni na preventivnom pregledu  i fakturišu se posebno.

MEHANIKA

Zategnuti- Poravnati- Podesiti- Zameniti…   šrafove, matice, šarke, valjke, ležajeve i čaure, točkiće, granične prekidače, brave i sve ostale delove kapije ili garažnih vrata. Kontrola prekomernog habanja delova i stres na svim pokretnim delovima. Podešavanje krajnjih pozicija kapije ili vrata u otvaranju i zatvaranju.  Podmazivanje svih pokretnih delova.

ELEKTRIKA

Ukloniti svu prljavštinu i prašinu…  sa konektora, motora,  štampane ploče- gde može doći do kratkog spoja i kvara.  Zategnuti- Proveriti…  zategnutost svih električnih priključaka, korozije, pukotine izolacija,  zaštićenost delova od prodiranja vode. Zamena sijalice signalne lampe, sijalice svetla upozorenja da je kapija otvorena…

 ZAVRŠNA PROVERA

Očistiti svu prljavštinu, prašinu i otpatke oko kućišta motora. Sigurnosne provere: svi normalno zatvoreni kontakti i funkcija promene smera motora, provera induktivne petlje, provera sigurnosnih fotoćelija, provera mehanizma za deblokadu u slučaju nestanka struje…

KOMPLETNA PROVERA FUNKCIONISANJA KAPIJE I AUTOMATSKOG SISTEMA.