Motori za kapije

Motori za kapije

Motori za klizne kapije

Motor za kliznu kapiju se koristi za daljinsko otvaranje klizne kapije.  Motori za klizne kapije u 24V, 230V i 380V  verziji, do  500 kg , 1200 kg, 2200 kg i 4000 kg ,  nude veliku mogućnost izbora, u zavisnosti od potreba korisnika .

STAGNOLI je visokokvalitetni koncept  motora za klizne kapije, napravljen od  savremenih materijala i rešenjima koja garantuju najbolje moguće performanse   u pogledu trajanja i sigurnosti. Kućište  je od  aluminijuma velike gustine livenog pod visokim pritiskom, izuzetno otporno i u najtežim vremenskim uslovima. Otporno spoljašnje kućište štiti od lošeg vremena mehaničke  i elektronske komponente. Digitalna kontrolna jedinica je dodatno zaštićena sopstvenim kućištem.

Sve  funkcije klizne kapije se mogu programirati po volji, u skladu sa potrebama korisnika . Digitalni kontrolni panel , direktno integrisan u zaštitno kućište  motora, lako je dostupan  i opremljen svim mogućim ulazima i izlazima za dodatnu opremu.  Sve podrazumevane opcije  programa su već instalirane ,što omogućava  trenutnu upotrebu , odmah nakon instalacije motora za kliznu kapiju .

Pored inovacija , veoma važan detalj za Stagnoli je sigurnost,  razlog zbog koga su svi motori  za klizne kapije modeli opremljeni  magnetnim enkoderom . Njegova funkcija je da kontroliše položaj i brzinu klizne kapije u svako doba i daje signal elektronskoj  kontrolnoj  jedinici ako se pojavi bilo koja prepreka. Kontrolna jedinica  po prijemu signala aktivira potrebne mere da se izbegne bilo kakav incident u zoni kretanja kapije.

Motori za klizne kapije

Motori za klizne kapije

Prednosti motora za kapije STAGNOLI

  • intenzivna upotreba, što znači da su motori za klizne kapije na 24V dc i namenjeni velikom broju otvaranja
  • motori za kapije su opremljeni magnetnim enkoderom. Njegova uloga je kontrola položaja kapije i detekcija prepreka.
  • mogućnost baterijskog napajanja. Pošto su u pitanju niskonaponski motori za kapije, dovoljno je da kupite punjač i odgovarajući akumulator i možete da otvarate kapiju čak i kada nema struje.
  • usporeni start i stop.  Mnogi motori za kapije koji nemaju ovu funkciju, u trenutku pokretanja ili zaustavljanja prave  vibracije  jer kapija kreće i  zaustavlja se naglo. Tako se velika opterećenja prenose na motor, što može da ima posledice na vek trajanja motora. STAGNOLI motori za kapije na 24V kreću i zaustavljaju sa usporeno.
  • digitalna kontrolna jedinica omogućava precizno podešavanje svih parametara i dozvoljava korisniku da programira centralu da radi  baš onako kako on želi.
Motori za klizne kapije

Motori za klizne kapije 

Motori za krilne kapije

Motori za krilne kapije se koriste za daljinsko otvaranje jednokrilnih i dvokrilnih kapija.  I u oblasti motora za krilne kapije, Stagnoli nudi kompletna rešenja za sve tipove krilnih kapija: HERMES, ULIXES, ALPHEO, ZEFIRO  i drugi modeli   ireverzibilnih elektromehaničkih motora za kapije nude izbor  230V i 24V verzije.  Svi su  u skladu sa visokim nivoom  kvaliteta i funkcionalnosti .

U pitanju su provereni kvalitetni proizvodi,  dokazani u višegodišnjoj upotrebi. Veoma snažni motori za kapije,  napravljeni od kvalitetnih  materijala.  STAGNOLI  proizvodi sve tipove motora za krilne kapije: motore sa navojnim vretenom, „klipne“ motore sa navojnim vretenom, zglobne motore predviđene da otvaraju  krila montirana na masivnim betonskim stubovima i podzemne motore za različite dimenzije kapija.

Digitalne elektronske kontrolne jedinice koje upravljaju radom motora, pružaju mogućnost programiranja usporavanja kapije. Kontrolne jedinice su opremljene svim ulazima  i izlazima za dodatnu opremu koje postoje danas. Mehanizam za ručno otvaranje krilne kapije je savršeno zaštićen od vode i nečistoća . Iako je njegova upotreba retko potrebna , mehanizam je dizajniran tako da se aktivira sa lakoćom, brzo i bezbedno. Nosači za montažu motora za krilnu kapiju su čvrsti i pravljeni za lako rešavanje bilo koje situacije.

Motori za krilne kapije

Motori za krilne kapije

Motori za krilne kapije

Motori za krilne kapije

Motori za kapije cene od 350 EUR sa PDV

Garancija 24 meseca