Okovi za klizna vrata

Okovi za klizna vrata

Okovi za klizna vrata se koriste za klizna vrata koja se kreću po šini montiranoj na gornji profil vrata, za razliku od klizne kapije  i CAIS ih proizvodi u nekoliko dimenzija, za različite namene vrata i različite nosivosti. Ovaj sistem kliznih vrata se koristi i na bočnim stranicama kamiona, za lako pomeranje cerade  po dužini kamiona ili prikolice. Klizna vrata se često koriste za hale i radionice jer su veoma praktična jer ne zahtevaju veliki prostor i mogu biti značajno jeftinija od segmentnih vrata. Mogu se praviti kao jednokrilna klizna vrata ili kao dvokrilna klizna vrata.

Okovi za jednokrilna klizna vrata

Okovi za jednokrilna klizna vrata

Okovi za dvokrilna klizna vrata

Okovi za dvokrilna klizna vrata

Preuzmite željeni katalog okova za klizna vrata klikom na link dole

Preuzmite PDF

Katalog okova za klizna vrata

Preuzmite PDF

Katalog okova za TEŠKA klizna vrata