Antena

Antena 433MHz i 868MHz.

Antena se koristi  za pojačavanje prijema signala daljinskog upravljača za garažna vrata, automatske kapije i rampe za parking.  Isporučuje se sa koaksijalnim kablom dužine 4,5m. Antenu treba postaviti što višlje, na visini ne manjoj od 2m. Potrebno je  imati optičku vidljivost antene sa što veće daljine. Metalni i armiranobetonski  elementi utiču na otežan prijem radio talasa, zato je važno ne postavljati antenu iza betonskih zidova, mentalnih delova ograde ili vrata. Nosač  antene je od nerđajućeg čelika (prohroma). Pri izboru antene voditi računa da bude kompatibilna sa frekvencijom daljinskog upravljača jer u protivnom neće biti efekta. U ponudi imamo antene za frekvenciju 433MHz i 868MHz.


Antena 433 MHz

Antena 433MHz i 868MHz.

Antena 433MHz cena 15 Eur sa PDV   RASPRODATO!!!

Antena 868MHz cena 17 Eur sa PDV


Koristi se sa: