Motori za garažna vrata

Motori za garažna vrata

Motori za garažna vrata se koriste za daljinsko otvaranje garažnih vrata. U ponudi imamo  više modela motora za garažna vrata: za segmentna (sekciona) i za kip. Motori za segmentna vrata su sa napajanjem motora 24V a kip garažna vrata u verziji 24V i 220V. Razlika između motora je u vučnoj sili – snazi.


Klikom na željeni model možete pročitati više detalja.


Motor za garažna vrata cena od 150 EUR sa PDV

Garancija 24 meseca

NAPOMENA: cena je za model PAX 600N sa šinom sa lancem 3,3m i dva daljinska upravljača sa plivajućim kodom