Parking sistem

Parking sistem

Parking sistem je sistem za kontrolu, upravljanje i naplatu parkinga. Proizvođač opreme za naplatu parkinga je italijanska firma Nuraia. Nuraia proizvodi dve linije za upravljanje i naplatu parkinga u zavisnosti od veličine parkinga i zahteva korisnika. Jeftinija serija 1775 je za manje zahtevne korisnike i odgovara najvećem broju kupaca sa naših prostora. Serija 1775 je sa manjim brojem funkcija ali je zadržala većinu funkcija on najnaprednije serije 4810 ADV.  

Nuraia parking sistem sa svojim modularnim konceptom omogućava izradu pravog rešenja za bilo koje potrebe.Nuraia parking sistem je baziran uglavnom na tri različite konfiguracije u pogledu vrste terminala i nekoliko mogućih konfiguracijau odnosu na izbor usluga za instaliranje na Automatsku blagajnu.  Nuria parking sistem je baziran na TCP/IP mreži, što omogućava da se svaka parking jedinica poveže sa eternetom, optičkim kablom ili bežičnom mrežom bez ograničenja za broj komponenti parking sistema. Sistem se može integrisati sa sistemom u vlasništvu trećeg lica. U slučaju blokade servera sistem je sposoban da održi svoju funkcionalnost bez rizika od gubitka informacija. Procesor instaliran na bilo kom uređaju održava podatke u „off line“ funcionisanju i vraća podatke na server kada se on vratio u rad. Terminali se mogu integrisati sa različitim vrstama kontrole pristupa: barkod, R.F.ID, ANPR, UHF TAG, magnetna traka, QR kod.

Automatska blagajna  sa svojim širokim ekranom osetljivim na dodir, pruža jedinstveno rešenje na tržištu, može se isporučiti sa različitim vrstama plaćanja – gotovinskih, papirnim i metalnim novcem kao i platnim karticama. Software Nuraia koji pokreće sistem parkiranja je fleksibilan i modularan i otvoren za personalizaciju i za povezivanje sa sistemom treće strane.

 

Ulazni terminal

Ulazni terminal Nuraia 1775

Izlazni terminal

Izlazni terminal Nuraia 1775

Karakteristike terminala:

• Čelično kućište
• Grafički kolor displej 7” za korisnike i servisne informacije
• Taster sa pozadinskim osvetljenjem za zahtev tiketa
• Ulazna jedinica – štampač tiketa
• Izlazna jedinica – barkod skener
• Samostalna funkcija
• Puna TCP/IP
• RFID čitač
• Fanfold tiketi 180g/m2
• Izlazni relej za pogon dodatne klizne kapije
• Ulaz za otvaranje rampe sa interfonske komande
• 400W grejač i ventilator (opciono)
• Boja RAL9007 (vrata) i RAL9017 (telo)

 

Automatska blagajna Nuraia 1775

Automatska blagajna Nuraia 1775

logo nuraia

Nuraia parking sistemi