Prijemnik Stagnoli RXE

Prijemnik Stagnoli RXE

se koristi za prijem signala radio daljinskog upravljača za daljinsko upravljanje motorima za kapije, garažnim vratima, parking rampama, itd.  RXE je dvokanalni što znači da može da upravlja sa dva uređaja nezavisno. Osobina koja  RXE izdvaja od konkurencije je mogućnost ugradnje foto senzora koji automatski uključuje relejni izlaz kada se smanji intenzitet spoljašnjeg svetla tj može automatski da uključuje svetlo kada se smrači i da ga isključuje kada svane. Još jedna prednost je mogućnost rada sa plivajućim ili fiksnim kodom. Vrstu koda određuje prvi prijavljeni daljinski upravljač. Ako se prvi prijavi daljinski upravljač sa plivajućim kodom, onda će prijemnik raditi u režimu plivajućeg koda, sa memorijom za 512 daljinskih upravljača.  Konstruisan je za veoma malu potrošnju energije. Prijemnik ima ugrađen ulaz za koaksijalni  kabal za antenu, za pojačavanje prijema signala daljinskog upravljača. Stagnoli proizvodi prijemnik RXE u tri verzije, za napajanje na 12V, 24V i 220V.


Prijemnik Stagnoli RXE

Prijemnik Stagnoli RXE

Preuzmite PDF

Prijemnik Stagnoli cena 40 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Koristi se sa:

Daljinski Stagnoli AV223

Stagnoli Venus AV223

 

Antena 433 MHz

Antena 433MHz