Semafor za gradiliste

Semafor za gradiliste

Semafor za gradilište ili kako ga neko naziva, mobilni semafor je semafor koji se koristi za naizmenično  propuštanje vozila prilikom građevinskih radova na putu , Princip rada semafora za gradilište je sledeći:

Pre puštanja semafora u rad neophodno je uneti parametre u oba kontrolera o dužini rada crvenog svetla, zelenog svetla i vreme raščišćavanja prolaza (clearance time). Vreme raščišćavanja prolaza je vreme kada su uključena crvena svetla na oba semafora. Što je veća dužina gradilišta, „clearance time“ treba da bude duže. Nakon toga podesiti vreme na oba kontolera i pustiti ih u rad. Mobilni semafori se napajaju sa akumulatora 12V koji se smeštaju u kolica.

Kontroler za mobilni semafor

Kontroler za mobilni semafor

Semafor za gradiliste - mobilni semafor

Semafor za gradiliste – mobilni semafor dimenzije

Preuzmite PDF

Preuzmite brošuru