Nice Robus500HS

Nice Robus500HS motor za kliznu kapiju velike brzine otvaranja – zatvaranja. koristi seza kliznu kapiju maksimalno 500kg. Nova serija Nce motora za klizne kapije, stvorena sa ciljem da smanji vreme otvaranja – zatvaranja klizne kapije. Motori su naročito pogodni za automatizaciju kapija u prometnim  ulicama gde je važno da se saobraćaj ne usporava. Vreme otvaranje u odnosu na klasične motore je upola manje. Brzina otvaranja – zatvaranja 20m/min.

Motor Nice Robus 500HS

Brzi motor Nice Robus 500HS