Motor za kliznu kapiju Roger R30

Motor za kliznu kapiju Roger R30 za kliznu kapiju do 800 kg maksimalno. Motor je sa radnim naponom 230V, učestalost korišćenja 50%. Motor za kliznu kapiju Roger R30 je sa enkoderom za detekciju prepreke i sa usporavanjem u krajnjim pozicijama putanje. Motor je sa elektromehaničkim prekidačima krajnjih pozicija. Uz motor isporučujemo postolje, 2 daljinska upravljača i 4m metalne zupčaste letve.

Motor za kliznu kapiju Roger R30

Motor za kliznu kapiju Roger R30

Motor Roger R30 803 presek

Motor Roger R30 803 presek

Dimenzije motora Roger R30

Dimenzije motora Roger R30

Dimenzije postolja Roger R30

Dimenzije postolja Roger R30

Motor Roger R30 cena 450€ sa PDV*

Garancija 2 godine
* NAPOMENA: uz motor isporučujemo 4 m metalne zupčaste letve