Motor za kliznu kapiju Roger H30

Motor Roger H30 je za kliznu kapiju do 600 kg maksimalno. Motor je sa radnim naponom 230V, učestalost korišćenja 50%. Motor Roger H30 je sa enkoderom za detekciju prepreke i sa usporavanjem u krajnjim pozicijama putanje. Motor je sa elektromehaničkim prekidačima krajnjih pozicija. Uz motor isporučujemo postolje, 2 daljinska upravljača i 4m plastične zupčaste letve.

Motor za kliznu kapiju Roger H30

Motor za kliznu kapiju Roger H30

Motor Roger H30 presek

Motor  Roger H30 presek

Dimenzije motora Roger H30

Dimenzije motora Roger H30

Dimenzije postolja Roger H30

Dimenzije postolja Roger H30

Motor Roger H30 cena 320 EUR sa PDV*

Garancija 2 godine
* NAPOMENA: uz motor isporučujemo 4 m plastične zupčaste letve