Elektronika za krilnu kapiju 24V

Elektronika za krilnu kapiju 24V

Stagnoli E24

Elektronika – centrala za motor za krilnu kapiju 24V, koristi se za upravljanje motorima za krilnu kapiju koji se napajajaju naponom 24V. Koristi se isključivo za motore sa enkoderom.


Elektronika za krilnu kapiju 24V

Elektronika za krilnu kapiju 24V

Cena 120 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Preuzmite PDF

Uputstvo