Elektronika za krilnu kapiju 230V

Elektronika za krilnu kapiju 230V

Elektronika za krilnu kapiju 230V,  koristi se za 1 ili 2 motora za krilne kapije 230V. Mogućnost podešavanja nezavisnog usporavanja za svaki motor, automatsko zatvaranje. ULAZI za komandu start, za fotoćelije u zatvaranju, fotoćelije u otvaranju i zatvaranju, za granične prekidače u otvaranju i zatvaranju, delimično otvaranje(ulaz za pešake), stop. IZLAZI za signalnu lampu sa treptačem ili bez, za električnu bravu 12V. Veoma prosto podešavanje i programiranje preko DIP prekidača i potenciometara čak i za manje vešte korisnike. Uključivanjem željene kombinacije DIP prekidača, aktivira se unapred programirano vreme rada motora. Mogućnost programiranja vremena rada preko start komande ili daljinskog upravljača. Ugrađen prijemnik sa fiksnim ili plivajućim kodom. Elektronika podržava rad motora i bez graničnih prekidača. Može se koristiti  za motore koji rade samo na principu zadatog vremena, bez enkodera ili prekidača krajnjih položaja. Elektronika je napravljena kao univerzalna i može se prilagoditi da radi sa motorima bilo kog proizvođača. Proizvođač Nologo, Italija.


Elektronika za krilnu kapiju 230V

Elektronika za motore za krilne kapije 230V S4XL

Cena 100 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Preuzmite PDF

Uputstvo na engleskom