Elektronika za kliznu kapiju 24V

Elektronika za kliznu kapiju 24V

Stagnoli H24

Elektronika – centrala za motor za kliznu kapiju 24V, koristi se za upravljanje motorom za kliznu kapiju koji se napaja naponom 24V.


Elektronika za kliznu kapiju 24V

Elektronika za kliznu kapiju 24V

Cena 120 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Preuzmite PDF

Uputstvo