Elektronika za kliznu kapiju 230V

Elektronika za kliznu kapiju 230V

Stagnoli H230

Elektronika – centrala za motor za kliznu kapiju 230V, koristi se za upravljanje motorom za kliznu kapiju koji se napaja naponom 230V. Za motor sa ili bez enkodera. Sa integrisanoim prijemnikom sa plivajućim kodom, sa memorijom za 76 daljinskih upravljača. Mogućnost ugradnje na motorima drugih proizvođača.


Elektronika za kliznu kapiju 230V

Elektronika za kliznu kapiju 230V

 

Cena 120 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Preuzmite PDF

Uputstvo