Vertikalna električna brava

Vertikalna električna brava za dvokrilne kapije

Vertikalna brava se koristi za zaključavanje automatskih dvokrilnih kapija  i kip garažna vrata. U zavisnosti od tipa motora za krilne kapije i potreba korisnika, vertikalna električna brava se ugrađuje na krila šira od 2,5m. Prihvatnik brave se fiksira u beton i veoma snažno drži kapiju zatvorenom. Elektronika za krilnu kapiju ima ugrađen izlaz za električnu bravu i u trenutku slanja komande za pokretanje kapije, elektronika otključava bravu i pokreće motore za otvaranje kapije. Napon napajanja vertikalne električne brave je 12V. Uvoz iz Italije.


Vertikalna elektricna brava

Vertikalna elektricna brava

Vertikalna električna brava cena 80 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Vertikalna brava se koristi sa:
Motori za krilne kapije sa zglobom

Motori za krilne kapije