Signalna lampa

Signalna lampa LED

je svetlosni uređaj koji treptanjem upozorava prolaznike da je kapija u pokretu. Predviđena je za horizontalnu montažu.  Lampa je važna i za korisnike  jer kada se  otvara kapija sa velike daljine, signalna lampa omogućava korisniku da se uveri da je kapija krenula u otvaranje.  Stagnoli Pegasus su univerzalne i mogu se koristiti:  sa ili bez  treptača, za radni napon  220V, 12V ili 24V ac/dc.   Stagnoli Pegasus LED je sa integrisanom antenom na ploči, za frekvenciju 433MHz.  Proizvode u fabrici Stagnoli u Italiji.


Signalna lampa

Signalna lampa Stagnoli Pegasus

Signalna lampa cena 25 Eur sa PDV

Dodatna oprema za signalnu lampu
Adapter za signalnu lampu
KAFPG
Adapter za vertikalnu montažu
Antena
AAN433P
Antena, koristi se sa KAFPG adapterom