Punjač baterije

Punjač baterije Stagnoli C24

Punjač baterije Stagnoli C24 se koristi za Stagnoli motore za kapije sa radnim naponom 24V za punjenje baterija za pomoćno napajanje u slučaju nestanka  glavnog napajanja. U pitanju je elektronska ploča koja puni bateriju i automatski uključuje i isključuje punjenje, u zavisnosti od trenutnog napona baterije. Punjač baterije omogućava nesmetan rad Vaše automatske kapije i u slučajevima kada nema struje.  Od kapaciteta baterije direktno zavisi broj mogućih ciklusa;  otvaranja + zatvaranja kapije. Kada napon baterije opadne na kritični nivo, punjač baterije C24 automatski isključuje upravljačku elektroniku motora sa baterijskog napajanja. Sve centrale Stagnoli za motore 24V imaju ostavljeno mesto za ugradnju punjača C24, tako da se on direktno integriše u zaštitno kućište elektronike.


Punjac baterije Stagnoli C24

Punjač baterije Stagnoli C24

Punjač baterije cena 30 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Punjač baterije se koristi sa motorima Stagnoli 24V

Hercules 500

Hercules 500 24V

Motori za krilnu kapiju Hermes

Motori za krilnu kapiju Hermes