Gsm modul

GSM modul – kontrola preko GSM

GSM modul se koristi za upravljanje uređajima preko mobilnog telefona sa jednim ili dva relejna izlaza, u zavisnosti od modela. Memorija za minimum 100 telefonskih brojeva. Princip rada je sledeći: kada hoćete da uključite  neki potrošač,  da podignete parking rampu ili otvorite Vašu automatsku kapiju – pozovete broj Vašeg GSM modula ili pošaljete poruku i on pošalje komandu željenom uređaju, bez ikakvih troškova. Kada  modul prepozna broj telefona koji je uskladišten u njegovoj memoriji, on odbija poziv i  izvršava komandu za koju je unapred programiran. Često se koristi za daljinsko uključivanje/isključivanje  grejanja, hlađenja, svetla, itd.

Pored toga što se koristi kao daljinski upravljač, GSM modul može da se koristi i kao telefonski javljač i tiha alarmna centrala. Na uređaju postoje programabilni ulazi koji mogu da se koriste za različite namene u zavisnosti od potreba korisnika. Mogu da pošalju poruku ili pozovu određeni broj telefona u slučaju nestanka struje u objektu, aktiviranja senzora na nekim vratima, uključivanja/isključivanja nekog uređaja, itd.

Programiranje i dodavanje korisnika se vrši  preko aplikacije za pametne telefone ili SMS poruke. Inicijalno podešavanje i programiranje GSM kontrolera se vrši povezivanjem na računar preko USB kabla.


Gsm modul GSW1

Gsm modul GSW1

GSM modul cena 150 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca

Preuzmite PDF

Preuzmite brošuru