Okov za samonosive kapije

Okov za samonosive kapije

Okov za samonosive kapije se koristi za izradu klizne samonosive kapije, ili plivajuće kako je neko naziva,  koja ne zahteva ugradnju šine i točkova za kliznu kapiju, već se kapija kreće preko dva specijalna nosača – kolica koji se fiksiraju u betonski temelj i šine – „C“ profila, koji se fiksira za donji profil kapije. Međutim zbog prirode dizajna samonosive – konzolne kapije, da bi kapija mogla da „visi“, neophodno je da kapija bude šira od prolaza za jednu trećinu. Često je taj deo sakriven od pogleda zidom pa se i ne primećuje. Samonosive kapije su tiše od klasične klizne kapije. Velika prednost samonosive  kapije u odnosu na klasičnu kliznu kapiju sa točkovima dolazi do izražaja tokom zimskih meseci sa padavinama. Kod samonosive kapije sneg ne pravi probleme jer kapija i ne gazi po snegu, samim tim nema zaglavljivanja i kočenja kao kod klizne kapije sa točkovima. Okov za samonosive kapije kao ni sama kapija ne zahteva održavanje.

Važne napomene za kvalitet okova za samonosive kapije koje proizvodi firma CAIS: 

  • „C“ profili za samonosive kapije se zaštićuju od korozije postupkom toplog cinkovanja do 270gr/m2  umesto tržišnog proseka koji je 90gr/m2
  • CAIS garantuje 100%  kompatibilnost „C“ profila i kolica sa obzirom da oba proizvoda izrađuju u svojoj fabrici u mestu Fristak
  • „C“ profili se izrađuju on čeličnih traka vrhunskog kvaliteta, Nemačke proizvodnje. Proizvođač je firma WUPPERMANN
Okov za samonosive kapije

Samonosiva kapija sa okovom CAIS

Okov za samonosive kapije CAIS se proizvodi u tri verzije, u zavisnosti od dimenzija i težine kapije: Serija S , Serija M i Serija L

Serija S 

Okov za samonosive kapije S se koristi za prolaze do 4500mm i krila težine 450kg.

Serija M

Okov za samonosive kapije M se koristi za prolaze do 8000mm i krila težine 700kg.

Serija L

Okov za samonosive kaoije L se koristi za prolaze do 13500mm i krila težine 1200kg.

Za više detalja o određenoj seriji okova za samonosive kapije, kliknite na željeni link – naziv serije i otvoriće se nova strana sa više detalja