Elektronika za semafor

Elektronika za semafor Stagnoli ACNSEM3L

Elektronika za semafor se koristi za sinhronizaciju rada semafora. Omogućena su dva režima rada:  operativna logika sa tajmerom i operativna logika sa kontrolnim uređajem (na primer fotoćelije, induktivna petlja, mikrotalasni radar, taster, itd).

U režimu rada sa tajmerom, vreme rada crvenog i zelenog svetla se podešava preko displeja na elektronici. Ova logika ne zahteva korišćenje fotoćelija ili uređaja za detekciju već je sistem kontrolisan vremenski.  Operacija je ciklična.

U režimu rada sa kontrolnim uređajem, početak ciklusa zelenog svetla u svakom semaforu određuje uređaj za detekciju, Vreme rada crvenog i zelenog svetla se podešava preko displeja  na elektronici.

Uređaji za detekciju mogu biti: fotoćelije, detektor induktivne petlje ili mikrotalasni radar.


Elektronika za semafor ACNSEM3L

Elektronika za semafor ACNSEM3L

 Elektronika za semafor cena 170 Eur sa PDV

Uputstvo za programiranje centrale za semafor sa 2 ili 3 svetla.

Preuzmite PDF

Uputstvo