Signalna lampa

Signalna lampa

je svetlosni uređaj koji treptanjem upozorava prolaznike da je kapija u pokretu. Predviđena je za horizontalnu montažu.  Lampa je važna i za korisnike  jer kada se  otvara kapija sa velike daljine, signalna lampa omogućava korisniku da se uveri da je kapija krenula u otvaranje. Signalne lampe Stagnoli Pegasus se proizvode sa i bez  treptača u verziji na 220V i 24V, za sijalično grlo E14 snage max 25W za lampe 24V i snage max 40W za lampe 220V.  Signalne lampe se proizvode u fabrici Stagnoli u Italiji.


Signalna lampa

Signalna lampa Stagnoli Pegasus

Signalna lampa cena 20 Eur sa PDV

Dodatna oprema za signalnu lampu
Adapter za signalnu lampu
KAFPG
Adapter za vertikalnu montažu
Antena
AAN433P
Antena, koristi se sa KAFPG adapterom