Induktivna petlja

Induktivna petlja

Induktivna petlja se koristi za detekciju vozila po principu  promene induktiviteta žičane petlje. Kada naiđe vozilo preko žičane petlje, u magnetnom polju petlje dolazi do promene induktiviteta i detektor induktivne petlje to registruje. Detektor induktivne petlje šalje signal elektronici na koju je povezan i može se koristiti za različite namene: parking rampe, semafore, brojanje saobraćaja, merenje brzine vozila, itd.


Induktivna petlja

Detektor induktivne petlje

Induktivna petlja cena 140 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca.

Preuzmite PDF

Uputstvo