Gsm modul

GSM modul – kontrola preko GSM

GSM modul se koristi za upravljanje uređajima preko mobilnog telefona, sa dva relejna izlaza . Memorija za 20 telefonskih brojeva. Princip rada je sledeći: kada hoćete da uključite  neki potrošač,  da podignete parking rampu ili otvorite Vašu automatsku kapiju – pozovete broj Vašeg GSM modula ili pošaljete poruku i on pošalje komandu željenom uređaju, bez ikakvih troškova. Kada  modul prepozna broj telefona koji je uskladišten u njegovoj memoriji, on odbja poziv i  izvršava komandu za koju je unapred programiran. Često se koristi za daljinsko uključivanje/isključivanje  grejanja, hlađenja, svetla, itd.

Pored toga što se koristi kao daljinski upravljač sa dva kanala, ovaj GSM modul može da se koristi i kao telefonski javljač i tiha alarmna centrala. Na uređaju postoje programabilna 4 ulaza koji mogu da se koriste za različite namene u zvisnosti od potreba korisnika. Mogu da pošalju poruku ili pozovu određeni broj telefona u slučaju nestanka struje u objektu, aktiviranja senzora na nekim vratima, uključivanja/isključivanja nekog uređaja, itd.

Programiranje i dodavanje korisnika se vrši preko SMS poruka.


GSM modul

GSM modul cena 100 Eur sa PDV

Garancija 24 meseca