Fotoćelije BFT Cellula 130

Fotoćelije BFT cellula 130, infracrvene,  koriste se za zaštitu prolaza na automatskim vratima, kapijama i rampama. Maksimalni domet 30m (magla i kiša mogu da utiču na domet). Napajanje 20-31V, potrošnja 70mA, relejni kontakt 1A pri 24V, radna temperatura -15 do +70°C, stepen zaštite IP54.

Fotoćelije se postavljaju na visinu 40 do 60cm.


Fotocelije BFT cellula 130

Fotoćelije BFT celulla 130

Fotoćelije BFT Cellula 130 cena 50 EUR sa PDV.

Garancija 24 meseca